Verkkokauppa

Terveet vasikat kasvavat tuottaviksi lehmiksi

Terveet vasikat kasvavat tuottaviksi lehmiksi
8 kesäkuun, 2020 IOPARI

Vasikkaterveyteen panostamalla voidaan säästää kuluissa ja panostaa tulevaisuuden tuottoihin

Vasikan elämän alkumetrit ovat tärkeitä sen tuotettavuuden kannalta. Vasikat ovat arvokas investointi ja niiden terveyttä vaalimalla niihin sijoitetun pääoman tuottoastetta voidaan parantaa. Vasikoiden sairastuminen vaikuttaa investointiin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, suorasti ja epäsuorasti. Esimerkiksi hengitystietulehduksesta johtuvia kustannuksia kertyy eläinkuolleisuudesta, lääke- ja lääkintäkustannuksista, sekä kasvun menetyksenä ja huonompana tuottoprosenttina aikuisiällä. Tarjoamalla vasikalle oikeanlaisen elinympäristön voi sairauksien leviämisen minimoida tai jopa estää sairastumisen täysin.

Vasikan vastustuskyky on heikko, joten lehmien ja vanhempien hiehojen seassa eläminen altistaa sen tarttuville taudeille. Siksi vasikan siirtämistä poikimiskarsinasta suositellaan mahdollisimman pian. Tilan tulee olla puhdas, vedoton ja kuivitettu. Vasikan voi sairastuttaa hengitysteitse leviävät patogeenit, kuten virukset, bakteerit, homeitiöt ja mikrobit; jos ongelmat ilmenevät viiden päivän sisällä poikimisesta, voidaan olettaa että terveydentilaan vaikuttaneet tekijät ovat joko emossa tai poikimiskarsinassa; jos taas ongelmat ilmenevät 7 päivää syntymästä, voi taudinaiheuttaja olla vedessä, syöttötarvikkeissa, tai kulkeutua jyrsijöiden, eläinten, lintujen tai ihmisten mukana.

Vasikat viihtyvät myös viileässä

Vasikkakasvattamoille on useita vaihtoehtoja. Vasikoiden kasvattaminen lämpimässä kasvattamossa pitää työmäärän tasaisena ympäri vuoden, mutta on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin kylmäkasvatus. Lämmitetyn kasvattamon haasteena monesti törmätään myös vaikeuksiin riittävän ilmanlaadun ylläpitämisessä. Kylmäkasvatuksessa vaihtoehtoina ovat kylmäkasvattamot; joissa työ- ja elinympäristö on miellyttävä; sekä vasikkaiglut, jotka sijoitetaan ulos mielellään katoksen alle. Verrattaessa kylmäkasvattamoa ja vasikkaigluja työmäärä pysyy melko samanlaisena ja myös haasteet ovat samankaltaisia: kosteuden- ja lämmönsäätely kasvatustilassa, vasikan totuttaminen kylmään, sekä lyhyemmällä välillä tapahtuvat juotot vasikan luontaisen lämmönsäätöjärjestelmän toiminnan ylläpitämiseen.

Vaihtoehdoista kylmäkasvattamo on kustannuksiltaan korkeampi kuin vasikkaigluissa kasvattaminen, mutta lämpimään kasvattamoon verrattuna molemmat vaihtoehdot ovat edullisempia ja ilmanlaadultaan soveltuvampia vasikan kasvatukseen. Jotkut tutkimuksen puoltavat kylmiä kasvatustiloja, sillä tulehdusta aiheuttavien bakteerien nähdään elävän huonommin lämmittämättömissä tiloissa.

Hyvinvoivan vasikan tunnusmerkit ovat kiiltävä karva, hyvä päiväkasvu, lihaksikkuus sekä virkeä ja utelias olemus.

Vasikat pitää eläinsuojelulain mukaan totuttaa kylmään asianmukaisesti. Vaikka eläimen lämmönvarastointi ja -säätelykyky ovat aikuisiällä erinomaisia, niin vastasyntyneen eläimen lämmönsäätely- ja vastustuskyky on puuttellinen. Rauhakseltaan totutettuna eläimen kyky varastoida lämpöä kuitenkin kasvaa hyvin. Kylmätotutuksen tukena voi käyttää lämpöloimia, jonka lisäksi huolelliseen kuivitukseen on panostettava. Kuivitukseen parhaiten sopii olki ja turve, jotka ovat pehmeitä eläimen ihoa vasten estäen sen haavautumisen, eivätkä pölise kuten kutteri, joka huonontaa vasikan hengitysilmaa.

Eläinsuojelulaissa on säädetty myöskin vasikan luontaisen sosiaalisen käyttäytymisen toteutuminen. Vasikkaa ei saa sijoittaa umpinaiseen karsinaan ilman eläinlääkärin määräystä. Vasikan kehitystä ja kasvua tukee se, että se pääsee turpakosketuksiin samassa ryhmässä kasvavien lajitovereiden kanssa. Eri ryhmien välillä kosketusta tulee tartuntariskin vuoksi kuitenkin välttää. Sosiaaliset kontaktit vähentävät eläimen stressitasoa ja parantavat vastustuskykyä. Suositeltu ryhmäkoko vasikan kasvatuksessa on 3-6 vasikkaa kahden viikon ajalta kerättynä. Suuremman ryhmän kanssa tautipaine kasvaa. Tautipaineeseen voidaan vaikuttaa myös kertatäyttöisyydellä, joka mahdollistaa myös samassa ruokinnan hallitsemisen ikäryhmittäin. Kun kasvatustila tyhjennetään välillä täysin, niin sen puhdistaminen huolellisesti on helpompaa.

Agri-Plastics pitää vasikat turvassa

Agri-Plastics valmistaa 25 vuoden kokemuksella tarvikkeita vasikan onnistuneeseen kasvatukseen. Tuotteita valmistetaan ja myydään parhaalla asiantuntemuksella, sillä yrittäjät ovat maitotilallisia, joille tilallisen ongelmat ovat tuttuja: niimpä tuotteet ovat tehty vastaamaan yrittäjien itsensä-, sekä asiakkaiden havaitsemiin haasteisiin. Oppeja on kerätty myös muilta alan toimijoilta, joiden ansiosta vasikkakuolleisuuden vähentämiseen on tehty alaa mullistavia innovaatioita.

Agri-Plastics tuotteet perustuvat viiteen elämää parantavaan ominaisuuteen:

 

 

Agri-Plastics tuotteiden hyödyt

Agri-Plastics tuotteet ovat luotu vasikan terveyden ja mukavuuden parantamiseksi.

Agri-Plastics vasikkaigluissa on runsaasti ilmanvaihtoventtiilejä, joten vasikat hengittävät aina raitista ilmaa ilman ammoniakkia tai mikrobeja. Ilmavirtauksen ansiosta iglut pysyvät lämpimälläkin säällä sopivan viileänä, mutta ovat tiiviitä niin, että kylmällä kelillä vetoisuus ei pääse vaivaamaan vasikoita. Vasikoiden oloista on helppo pitää huolta ainutlaatuisten kuivitusovien ansiosta, jotka aukeavat täysin. Vasikkaigluja on saatavilla yksilöille, sekä ryhmille. Yksilöiglut asetetaan vieriviereen niin, että niiden ulkopuolella on aitaukset joissa eläin pääsee näköyhteyteen lajitovereiden kanssa. Yksilöiglujen etu on tautipaineen rajautuminen vain viereisiin igluihin. Ryhmäigluihin vasikat siirretään n. 4-8 viikon iässä. Kun vasikat viimein siirretään pois igluista, niiden puhdistus käy helposti kevyen rakenteen ja käännettävyyden ansiosta.

Agri-Plastics vasikkaiglut myy IOPARI OY. Lisätietoa vasikkaigluista ja varastotilanteestamme saat ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeellamme.