Verkkokauppa

Mattilan tilan rakennusprojektissa näkyy IOPARI OY:n kädenjälki

Mattilan tilan rakennusprojektissa näkyy IOPARI OY:n kädenjälki
15 heinäkuun, 2020 IOPARI

Uuden pihaton rakennusprojektista ja laajennustöistä vastaa IOPARI OY

Mattilan tilalla on pitkät juuret. Sen osti nykyisen tilallisen Sami Partasen isoisän isä pakkohuutokaupasta vuonna 1930. Sen jälkeen tila on siirtynyt isältä pojalle ja nyt 90 vuotta myöhemmin peltopinta-alaa on saatu reilusti lisää, jonka vuoksi laajennus on ajankohtainen. IOPARI OY on saanut kunnian olla suunnittelija ja urakoitsija Mattilan uuden pihaton rakennusprojektissa. Tavoitteena on lopputulos, jossa hyödynnetään uusia toimintamalleja ja jossa näkyy IOPARI:n kädenjälki.

Yhdessä paremmin.

Pihattoprojekti toteutetaan kuitenkin ennen kaikkea aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saavutetaan paras tilakohtainen ratkaisu. Parhaan tilakohtaisen ratkaisun saavuttaminen on monen muunkin tekijän; kuten robotiikan ja automatiikan, eläinlääkäreiden, sekä maito- ja lihataloilta saadun informaation summa; unohtamatta parhaita yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat hyvien rakennustapojen mukaisen pitkäikäisen ja kestävän lopputuloksen. Nämä tekijät huomioon ottaen syntyi mottomme, yhdessä paremmin.

Lähtötilanne

Mattilan tilan vanha pihatto on rakennettu 2005. Tilalla on ollut aluksi yksi lypsyrobotti, jonka kaveriksi on vuonna 2013 ostettu toinen. Tilalla on tällä hetkellä 90-95 lehmää. Tavoite kuitenkin on nostaa lehmämäärää 210:een, eli kolmannen robotin hankkiminen on ajankohtaista. Nykyiset robotit eivät kuitenkaan palvele enää toivotulla tavalla, joten vain yhden uuden robotin ostamisen sijaan päätettiin vaihtaa kaikki robotit uusiin merkkiä myöten. Tähän asti ruokinta tilalla on hoitunut automaattiruokintana, mutta uudessa pihatossa siirrytään aperuokintaan.

Mattilan tila työllistää tällä hetkellä tilallisten Samin ja Ainin lisäksi yhden vakituisen työntekijän. Jonka lisäksi lomituspalvelua hyödynnetään 26 päivää vuodessa. Oman työntekijän palkkaaminen on mahdollistanut ajatuksen tilan töiden vuorottamisesta, jolloin vapautta työviikkoon saataisi kaikin puolin.

Routainen maa ja rungon pystytys.

Tilan kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa

Navettaprojektin alussa riittää valintoja. Ensimmäisenä pitää päättää lähdetäänkö laajentamaan ja korjaamaan vanhaa, vai tehdäänkö kokonaan uutta. Kun Mattilan tilan pelto pinta-ala kasvoi, niin tiedettiin että robotin lisääminen vaatisi lisää eläintilaa. Vanhat robotit olivat kuitenkin aikansa eläneitä, eikä niihin saisi enää huoltoa ja varaosapalveluilta, joten muutos oli tarpeen. Uusilla Fullwood Packo M2erlin AMS lypsyroboteilla varmistettiin suoraviivainen työskentely sekä kustannusten hallitseminen pitkällä tähtäimellä.

Vanhassa pihatossa oli ongelmakohtia, kuten kapea ruokintapöytä, hiehojen sijainti ja robottien ruuhkat, jotka eivät laajennuksen myötä olisi korjaantuneet. Näiden seikkojen vuoksi päätettiin rakentaa uusi navetta, jonka suunnittelusta ja rakennuksesta vastaa IOPARI OY. Uuteen navettaan IOPARI OY toimittaa myös 3 kappaletta Fullwood Packo M2erlin AMS lypsyrobotteja, Fullwood Packo seurantajärjestelmän, JOZ puhdistusrobotin, vasikkakarsinat sekä IOPARI OY:n ilmanvaihtojärjestelmät. Haaveena on myöhemmin kehittää tilaa entisestään ja rakentaa myös uusi nuorkarjapihatto. Tulevaisuudessa tilalla on eläinpaikkoja 236 kappaletta, jonka lisäksi rakennusvaiheessa tilaa on huomioitu myös neljännelle robotille.

Projektin eteneminen hivelee paatuneenkin työmiehen silmiä.

Kuten sanottu: valintoja pihattoprojektin alussa riittää ja joskus hyvät ominaisuudet sulkevat toisiaan pois. Mattilan tilan Sami ja Aini olivat kuitenkin kysyttäessä tyytyväisiä IOPARI OY:n kanssa työskentelyyn. Tilalliset kokevat tulleensa kuulluksi ja rakennusprojektissa mukana olo on tuntunut kaikin puolin hyvältä. Suunnitteluvaiheessa piirroksia on tarjottu runsaasti ja uudet Fullwood Packo M2erlin AMS lypsyrobotit mahdollistavat erinomaisen ja edullisen tilankäytön niiden ainutlaatuisen takakiertojärjestelmän ansiosta, eikä eläinliikenteen hallintaan tarvita kalliita älyportteja. Robottien vaihtoa perusteltiin myös niiden helppokäyttöisyyden vuoksi: kaikki hyvät ominaisuudet saadaan yksinkertaisesti ilman kalliita rakennusneliöitä, järkevästi toteutettuna. Tiivistettynä voitaisiin sanoa, että muutosten myötä työmäärää pystytään hallitsemaan nyt paremmin ympäri vuorokauden, vaikka lehmämäärää kasvatetaankin yli kaksinkertaiseksi.

Aiemmin Mattilan tilalla vasikat ovat olleet samassa navetassa hiehojen ja lehmien kanssa. Tähän saadaan laajennustyön myötä muutos, jolloin tautipaine tilalla pienenee merkittävästi. Mutta kuten tavallista, hienoillakin asioilla on monesti kääntöpuoli. Mattilan tilalla raskaaksi työtehtäväksi on tunnistettu jo aiemmin maidonkantaminen ja vaikka helpotusta saadaankin uuden Fullwood Packo M2erlin lypsyrobotin avulla robotin pumpatessa vasikoitten maidon erilleen, niin maidonkantaminen ei ikinä lopu täysin. Meille IOPARI:lla on erittäin tärkeää tarjota asiakkaalle aina vaihtoehtoja arjen helpottamiseksi, joten Mattilan tilan maidonkanto-ongelmaan potentiaalisena vaihtoehtona pidetään tuoteryhmämme uusinta tulokasta Kurtzan maitotaksia, joka mahdollistaa maidon siirtelyn helposti ja hygieenisesti.

Mattilan tilan rakennusprojektia seuraamme jatkossakin sosiaalisessa mediassamme Facebookissa ja Instagramissa. Myös Mattilan tilan Instagram kannattaa laittaa seurantaan.